Publicerad: 2007-05-22den-svenske.com

Sverigedemokraterna valde in jude i partistyrelsen

Sverigedemokraterna, Sveriges ledande nationaldemokratiska parti, valde under sitt massmedialt uppmärksammade riksårsmöte den gångna helgen för första gången in en jude i partiets styrelse. 26-årige Kent Ekeroth utnämndes vid riksårsmötet till suppleant i styrelsen och till partiets internationelle sekreterare.

Kent Ekeroth är son till judinnan Janina Ekeroth som år 1970 invandrade till Sverige från Pavlodar i dåvarande Sovjetunionen och nuvarande Kazakstan. Hon hette då Janina Kazarina.

Tillsammans med brodern Ted Ekeroth driver Kent den sionistiska organisationen För Israel och Demokrati i Mellanöstern (FIDIM) som verkar för judiska etniska intressen. I styrelsen för organisationen återfinns förutom bröderna även judarna Daniel Krygier, Alexander Krygier och Benjamin Leo Graffér. Även Ted Ekeroth är medlem i Sverigedemokraterna och var den som låg bakom att Nationaldemokratiska Studentföreningen i Lund omvandlades till Sverigedemokratiska Studentföreningen i Lund där han själv blev ordförande.

I slutet av förra året blev Kent Ekeroth uppmärksammad i samband med att han tvingades lämna sin praktikplats på den svenska ambassaden i Tel Aviv.

Modern Janina Ekeroth är utbildad läkare och driver sedan 1994 privatkliniken Ultraljud Klinik i Lund AB. Vid en granskning av verksamheten förra året upptäckte Ekobrottsmyndigheten att Janina gjort sig skyldig till grovt skattebrott, försvårande av skattekontroll och grovt bokföringsbrott. Enligt Ekobrottsmyndigheten undanhöll Janina mellan åren 1998 och 2004 patientavgifter och arvoden på över två miljoner kronor. År 2002 blev Janina Ekeroth remissläkare och till en remissläkare betalar patienterna inga avgifter, utan de finansieras istället av Region Skåne. Janina redovisade dock inte utbetalningarna från Region Skåne utan gömde undan pengarna, sammanlagt 1,5 miljoner kronor, på ett separat konto.

Ekobrottsmyndigheten upptäckte även en rad märkliga avdrag som Janina gjort. Bland annat så fick en av bröderna Ekeroth en betald resa till en skräck- och fantasyfilmfestival i Spanien under förevändningen att den skulle kunna inspirera honom till att senare producera en informationsfilm om Ultraljud Klinik i Lund. Kent Ekeroth har därutöver en mobiltelefon skriven på företaget, vilket gör hans samtal avdragsgilla.

Dom mot Janina föll den 13 februari i Lunds Tingsrätt som dömde henne för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, medan åtalet för grovt skattebrott ogillades och bokföringsbrottet inte heller ansågs grovt. Hon dömdes till villkorligt fängelsestraff och 100 dagsböter á 250 kronor. Domen har överklagats av både åklagaren och Janina och kommer prövas av hovrätten i Malmö.

Valet av Kent Ekeroth i kombination med det reservationslösa omhuldandet av den iranske kommunpolitikern Michael Zand understryker Sverigedemokraternas avståndstagande från svensk nationalism och svenska etniska intressen.

Det är garanterat många ledande Sverigedemokrater som är överförtjusta över att de nu kan stoltsera med en jude i sin partistyrelse. Dels finns det en falang inom Sverigedemokraterna som är sionister över allting annat, dels finns det de som är så livrädda för att kallas "nazister", "antisemiter" eller "rasister" att de är villiga att göra vad som helst för att slippa dessa epitet. För dem finns det ingen princip som inte kan undvaras, inte ens principen om att verka för ett Sverige åt svenskarna.

Relaterat

Rättelse angående Michael Zand
Michael Zand dementerar
Michael Zand gör SD till vågmästare
Sverigedemokratisk prioritet
Senaste reportage från nsf.nu

Aktivisthelg i Skåne

Torgmöte i Hässleholm
Under helgen vecka 22 har NSF:s skånska aktivister bedrivit omfattande aktivitet i regionen, med torgmöte i Hässleholm samt flygbladsutdelning på flera håll.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt från arminius.se